ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นผู้จัดการสหกรณ์

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ จำกัด จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นผู้จัดการสหกรณ์ รายละเอียดดังประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

คลิกดูรายละเอียดประกาศ