ประกาศ การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก

  อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากสะสมทรัพย์ประกันสินเชื่อเพิ่มขึ้นจาก 2.50 เป็น 4.00

 

ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากสะสมทรัพย์ประกันสินเชื่อ    <— คลิกเพื่อเปิดเอกสารแนบ