[ภาพกิจกรรม] วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ท่านประธานมอบหมาย…

     

      วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ท่านประธานมอบหมายให้นายสำราญศักดิ์ โชคกำเนิด (รองประธานกรรมการคนที่2) พร้อมด้วยนายปรีดา หาญพยัคฆ์ (ผู้จัดการ) และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เข้ามอบกระเช้าดอกไม้ต้อนรับ และแสดงความยินดีกับนางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ที่เดินทางมารับตำแหน่งใหม่ ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ